Strona główna arrow Akcja 1% podatku
Akcja 1 % podatku Drukuj E-mail
Szanowni Państwo,


Komenda Hufca ZHP Rumia zwraca się do Was, w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca z uprzejmą prośbą o przekazanie nam 1% Waszego podatku dochodowego od osób fizycznych, którym możecie Państwo wesprzeć działalność organizacji pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał status organizacji pożytku publicznego w lutym 2004 roku.


Jeden procent” to jedyny podatek, o przeznaczeniu którego każdy może decydować samodzielnie. Każdy podatnik może cały swój podatek odprowadzić do budżetu państwa lub skorzystać z dobrodziejstwa ustawy i przekazać go na rzecz ZHP. Nie ma znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę w podatku.


Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem wychowawczym, które ma pod opieką 150 tys. dzieci i młodzieży. Wspieramy ich wychowanie, uczymy wielu pożytecznych umiejętności i sprawności. Sprawiamy, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni. Dba o to ponad 10.000 instruktorów harcerskich, pełniących swe funkcje społecznie. Często nasze działania wykraczają poza dzieci i młodzież harcerską, włączamy się w życie naszych małych i dużej Ojczyzny organizując akcje na rzecz dzieci i uczestnicząc w działaniach charytatywnych.


Uzyskane od Państwa środki finansowe przeznaczymy na dofinansowanie obozów dla potrzebujących dzieci i młodzieży, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej oraz dofinansujemy kształcenie naszych instruktorów -wychowawców wolontariuszy.


W roku 2007 ustawodawca wprowadził sporo zmian związanych z przekazywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego. Po pierwsze, został znacznie poszerzony krąg podatników, który mogą podzielić się swoim 1%. Są to osoby, które opłacają podatek dochodowy:

  • od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowcy, którzy składają deklarację PIT-28 do dnia 31 stycznia 2008 roku,

  • na zasadach ogólnych, którzy składają deklarację PIT-36 lub PIT-37 do dnia 30 kwietnia 2008 roku,

  • zwany liniowym, którzy składają deklarację PIT-36L do dnia 30 kwietnia 2008 roku,

  • od przychodów kapitałowych, którzy składają deklarację PIT-38 do dnia 30 kwietnia 2008 roku.


Po wtóre, uproszczony został sam proces przekazywania 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Począwszy od rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2007 rok wystarczy wpisać w, składanej do urzędu skarbowego, deklaracji we właściwych polach (tabelka poniżej) nazwę OPP ZHP Chorągiew Gdańska, Numer KRS 0000273799 oraz wnioskowaną kwotę do przekazania organizacji pożytku publicznego. Na podstawie tych informacji 1% Waszego podatku dochodowego trafi na wydzielone konto bankowe Komendy Chorągwi Gdańskiej i następnie do Hufca Rumia.


Deklaracja podatkowa

Nazwa OPP

Numer KRS

Wnioskowana
kwota

PIT-28(13)

pole 136

pole 137

pole 138

PIT-36(12)

pole 312

pole 313

pole 314

PIT-36L(4)

pole 108

pole 109

pole 110

PIT-37(12)

pole 124

pole 125

pole 126

PIT-38(4)

pole 60

pole 61

pole 62


W styczniu, lutym marcu i kwietniu 2008 roku można uzyskać informacji w godz od 9.00 do 14.00 , w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Włókienniczej 14 A 


Liczymy na Państwa zrozumienie i chęć pomocy w pracy wychowawczej, prowadzonej metodą harcerską, z dziećmi i młodzieżą od 100 lat.


Skarbnik Hufca                                            Komendant HufcaW 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może równiez podać dodatkowa informacje ,które w jego ocenie może mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego( np na konkretną drużynę Hufiec itp)


3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

< Poprzedni